05 Sette inn «undertittel»

Scroll nedover på siden til Project options

Skriv inn undertittel hvis du vi ha det.
Undertittelen (subtitle) kommer i temaet Fluxus over tittelen.

undertittel settes her
Flytt deg nedover på siden til du finner feltet som er vist her.
førevisning
Undertittelen vises også på forsiden av nettstedet og bør ikke være for lang.

Neste trinn